Vé máy bay đi Mỹ

Vé máy bay đi WashingTon Mỹ từ Hà Nội

Chuyến bay: VN 310

Giờ bay: 00:20 Giờ tới: 07:35

Tuần Xuất: Hàng Ngày

Khởi hành: Hà Nội

Giá vé: 12,313,500 VND

Đặt vé ngay Xem chi tiết

Vé Máy Bay đi Seattle Mỹ từ Hà Nội

Chuyến bay: VN 310

Giờ bay: 00:20 Giờ tới: 07:35

Tuần Xuất: Hàng Ngày

Khởi hành: Hà Nội

Giá vé: 21,418,000 VND

Đặt vé ngay Xem chi tiết

Vé Máy Bay đi San Francisco Mỹ từ Hà Nội

Chuyến bay: VN 578

Giờ bay: 17:50 Giờ tới: 21:30

Tuần Xuất: Hàng Ngày

Khởi hành: Hà Nội

Giá vé: 14,192,000 VND

Đặt vé ngay Xem chi tiết

Vé Máy Bay đi Portland Mỹ từ Hà Nội

Chuyến bay: VN 310

Giờ bay: 00:20 Giờ tới: 07:35

Tuần Xuất: Hàng Ngày

Khởi hành: Hà Nội

Giá vé: 11,270,000 VND

Đặt vé ngay Xem chi tiết

Vé Máy Bay đi Miami Mỹ từ Hà Nội

Chuyến bay: VN 127

Giờ bay: 22:55 Giờ tới: 6:00

Tuần Xuất: Hàng Ngày

Khởi hành: Hà Nội

Giá vé: 25,671,000 VND

Đặt vé ngay Xem chi tiết

Vé Máy Bay đi Los Angeles Mỹ từ Hà Nội

Chuyến bay: VN578

Giờ bay: 17:50 Giờ tới: 21:30

Tuần Xuất: Hàng Ngày

Khởi hành: Hà Nội

Giá vé: 10,226,500 VND

Đặt vé ngay Xem chi tiết