Vé máy bay đi Nhật

Vé Máy Bay đi Tokyo Nhật Bản từ Hà Nội

Chuyến bay: VN 310

Giờ bay: 00:20 Giờ tới: 07:35

Tuần Xuất: Hàng Ngày

Khởi hành: Hà Nội

Giá vé: 7,461,500 VND

Đặt vé ngay Xem chi tiết

Vé Máy Bay đi Osaka Nhật Bản từ Hà Nội

Chuyến bay: VN 330

Giờ bay: 00:20 Giờ tới: 6:40

Tuần Xuất: Hàng Ngày

Khởi hành: Hà Nội

Giá vé: 7,461,500 VND

Đặt vé ngay Xem chi tiết

Vé Máy Bay đi Nagoya Nhật Bản từ Hà Nội

Chuyến bay: VN 346

Giờ bay: 00:15 Giờ tới: 6:40

Tuần Xuất: Hàng Ngày

Khởi hành: Hà Nội

Giá vé: 16,905,000 VND

Đặt vé ngay Xem chi tiết