Vé máy bay đi Trung Quốc

Vé Máy Bay đi Thành Đô Trung Quốc từ Hà Nội

Chuyến bay: VN552

Giờ bay: 10:50 Giờ tới: 15:55

Tuần Xuất: Hàng ngày

Khởi hành: Hà Nội

Giá vé: Đang cập nhật.

Đặt vé ngay Xem chi tiết

Vé Máy Bay đi Quảng Châu Trung Quốc từ Hà Nội

Chuyến bay: VN3506 - Airbus A321-100/200

Giờ bay: 08:35 Giờ tới: 10:55

Tuần Xuất: Hàng ngày

Khởi hành: Hà Nội

Giá vé: Đang cập nhật.

Đặt vé ngay Xem chi tiết

Vé Máy Bay đi Cao Hùng Đài Loan từ Hà Nội

Chuyến bay: VN586 - Airbus A321-100/200

Giờ bay: 18:30 Giờ tới: 22:00

Tuần Xuất: Hàng ngày

Khởi hành: Hà Nội

Giá vé: Đang cập nhật.

Đặt vé ngay Xem chi tiết

Vé Máy Bay đi Thượng Hải – Trung Quốc từ Hà Nội

Chuyến bay: VN 530

Giờ bay: 10:25 Giờ tới: 14:25

Tuần Xuất: Hàng Ngày

Khởi hành: Hà Nội

Giá vé: 2,765,500 VND

Đặt vé ngay Xem chi tiết

Vé Máy Bay đi Đài Bắc – Đài Loan (Taipei) Trung Quốc từ Hà Nội

Chuyến bay: VN 576

Giờ bay: 08:25 Giờ tới: 12:05

Tuần Xuất: Hàng Ngày

Khởi hành: Hà Nội

Giá vé: 5,061,000 VND

Đặt vé ngay Xem chi tiết

Vé Máy Bay đi Bắc Kinh Trung Quốc từ Hà Nội

Chuyến bay: VN 512

Giờ bay: 10:10 Giờ tới: 14:45

Tuần Xuất: Hàng Ngày

Khởi hành: Hà Nội

Giá vé: 88700,00 ,VND VND

Đặt vé ngay Xem chi tiết