Khởi hành từ TPHCM

Vé Máy Bay đi Sydney Úc từ Hồ Chí Minh

Chuyến bay: VN 773

Giờ bay: 20:45 Giờ tới: 09:35

Tuần Xuất: Hàng ngày

Khởi hành: Hồ Chí Minh

Giá vé: Đang cập nhật.

Đặt vé ngay Xem chi tiết

Vé Máy Bay đi Melbourne Úc từ Hồ Chí Minh

Chuyến bay: VN 781

Giờ bay: 20:50 Giờ tới: 09:25

Tuần Xuất: Hàng ngày

Khởi hành: Hồ Chí Minh

Giá vé: Đang cập nhật.

Đặt vé ngay Xem chi tiết

Vé Máy Bay đi Paris Pháp từ Hồ Chí Minh

Chuyến bay: VN 2107

Giờ bay: 22:50 Giờ tới: 06:10

Tuần Xuất: Hàng ngày

Khởi hành: Hồ Chí Minh

Giá vé: Đang cập nhật.

Đặt vé ngay Xem chi tiết

Vé Máy Bay đi Moscow Nga từ Hồ Chí Minh

Chuyến bay: VN 191

Giờ bay: 10:40 Giờ tới: 17:55

Tuần Xuất: Hàng ngày

Khởi hành: Hồ Chí Minh

Giá vé: Đang cập nhật.

Đặt vé ngay Xem chi tiết

Vé Máy Bay đi London Anh từ Hồ Chí Minh

Chuyến bay: VN 141

Giờ bay: 22:45 Giờ tới: 08:35

Tuần Xuất: Hàng ngày

Khởi hành: Hồ Chí Minh

Giá vé: Đang cập nhật.

Đặt vé ngay Xem chi tiết

Vé Máy Bay đi Frankfurt Đức từ Hồ Chí Minh

Chuyến bay: VN 121

Giờ bay: 22:45 Giờ tới: 06:30

Tuần Xuất: Hàng ngày

Khởi hành: Hồ Chí Minh

Giá vé: Đang cập nhật.

Đặt vé ngay Xem chi tiết

Vé Máy Bay đi Vientiane Viêng Chăn từ Hồ Chí Minh

Chuyến bay: VN 921

Giờ bay: 16:10 Giờ tới: 19:20

Tuần Xuất: Hàng ngày

Khởi hành: Hồ Chí Minh

Giá vé: 5,966,000 VND

Đặt vé ngay Xem chi tiết

Vé Máy Bay đi Hồng Kông từ Hồ Chí Minh

Chuyến bay: VN 594

Giờ bay: 10:50 Giờ tới: 14:15

Tuần Xuất: Hàng ngày

Khởi hành: Hồ Chí Minh

Giá vé: 8,300,000 VND

Đặt vé ngay Xem chi tiết

Vé Máy Bay đi Cao Hùng Đài Loan từ Hồ Chí Minh

Chuyến bay: VN 580

Giờ bay: 18:10 Giờ tới: 22:10

Tuần Xuất: Hàng ngày

Khởi hành: Hồ Chí Minh

Giá vé: 9,400,000 VND

Đặt vé ngay Xem chi tiết

Vé Máy Bay đi Đài Bắc Đài Loan Taipei từ Hồ Chí Minh

Chuyến bay: VN 570

Giờ bay: 16:50 Giờ tới: 21:15

Tuần Xuất: Hàng ngày

Khởi hành: Hồ Chí Minh

Giá vé: 9,400,000 VND

Đặt vé ngay Xem chi tiết

Vé Máy Bay đi Siem Reap Campuchia từ Hồ Chí Minh

Chuyến bay: VN 3819

Giờ bay: 08:35 Giờ tới: 09:55

Tuần Xuất: Hàng ngày

Khởi hành: Hồ Chí Minh

Giá vé: Đang cập nhật.

Đặt vé ngay Xem chi tiết

Vé Máy Bay đi Phnom Penh Campuchia từ Hồ Chí Minh

Chuyến bay: VN 920

Giờ bay: 16:10 Giờ tới: 16:50

Tuần Xuất: Hàng ngày

Khởi hành: Hồ Chí Minh

Giá vé: 4,240,000 VND

Đặt vé ngay Xem chi tiết