1 Hành Trình 2 Thành Phố
Du lịch Trung Quốc – Trùng Khánh – Bắc Kinh – Vạn Lý Trường Thành – từ TP.HCM giá tốt
Du lịch Trung Quốc – Trùng Khánh – Bắc Kinh – Vạn Lý Trường Thành – từ TP.HCM giá tốt
Mã tour: TQBK4DSG
Hành trình: TP.Hồ Chí Minh - Trùng Khánh - Bắc Kinh - Vạn Lý Trường Thành - Di Hòa Viên...
Từ Hồ Chí Minh 5 Ngày 5 Đêm Phương tiện:
Khởi hành: 17,24/11; 01,08,15,22,29/12
KHÁCH SẠN 4 SAO CAO CẤP
MỘT HÀNH TRÌNH 2 THÀNH PHỐ
16.990.000 VND
15.990.000 VND
*Áp dụng nhóm 2 khách
Xem chi tiết
Tour Giá Tốt
Tour Trung Quốc 5N4Đ – Trương Gia Giới – Phượng Hoàng Cổ Chấn giá tốt 2023
Tour Trung Quốc 5N4Đ – Trương Gia Giới – Phượng Hoàng Cổ Chấn giá tốt 2023
Mã tour: TQTGGPHCT5D
Hành trình: Trương Gia Giới - Phượng Hoàng Cổ Chấn - Thiên Môn Sơn...
Từ Hồ Chí Minh 5 Ngày 4 Đêm Phương tiện:
Khởi hành: 29/10/2023

13.990.000 VND
12.990.000 VND
*Áp dụng nhóm 2 khách
Xem chi tiết
Du lịch Trung Quốc – Trương Gia Giới – Phượng Hoàng Cổ Trấn đường bộ 6 ngày từ Hà Nội
Mã tour: SVT-TQ001
Hành trình:
Từ Hà Nội 6 Ngày 5 Đêm Phương tiện:
Khởi hành: Liên hệ

Hết chỗ
Tour du lịch Trung Quốc – Nam Ninh – Quế Lâm 5 ngày từ Hà Nội
Tour du lịch Trung Quốc – Nam Ninh – Quế Lâm 5 ngày từ Hà Nội
Mã tour: QT-TQ5D04
Hành trình: TP.Hà Nội - Nam Ninh - Quế Lâm
Từ Hà Nội 5 Ngày 4 Đêm Phương tiện:
Khởi hành: Khởi hành tháng 30/8/2013

Hết chỗ
Tour du lịch Trung Quốc Bắc Kinh – Thượng Hải – Hàng Châu – Tô Châu 7 Ngày
Tour du lịch Trung Quốc Bắc Kinh – Thượng Hải – Hàng Châu – Tô Châu 7 Ngày
Mã tour: QT-TQ7D01
Hành trình: TP.Hà Nội - Quốc Bắc Kinh - Thượng Hải - Hàng Châu - Tô Châu
Từ Hà Nội 7 Ngày 6 Đêm Phương tiện:
Khởi hành: Liên hệ

Hết chỗ
Tour du lịch Trung Quốc – Thượng Hải – Hàng Châu – Tô Châu – Vô Tích – 5 Ngày 4 Đêm
Tour du lịch Trung Quốc – Thượng Hải – Hàng Châu – Tô Châu – Vô Tích – 5 Ngày 4 Đêm
Mã tour: QT-TQ5D07
Hành trình: TP.Hà Nội - Thượng Hải - Hàng Châu - Tô Châu - Vô Tích
Từ Hà Nội 5 Ngày 4 Đêm Phương tiện:
Khởi hành: Liên hệ

Hết chỗ
Du lịch Trung Quốc Bắc Kinh – Thượng Hải – 5 ngày 4 đêm từ Hà Nội
Du lịch Trung Quốc Bắc Kinh – Thượng Hải – 5 ngày 4 đêm từ Hà Nội
Mã tour: QT-TQ5D01
Hành trình: TP.Hà Nội - Bắc Kinh - Thượng Hải
Từ Hà Nội Phương tiện:
Khởi hành: Liên hệ

Hết chỗ
Du lịch Trung Quốc: Bằng Tường – Quảng Châu – Thâm Quyến – Nam Ninh – 5 ngày 4 đêm
Du lịch Trung Quốc: Bằng Tường – Quảng Châu – Thâm Quyến – Nam Ninh – 5 ngày 4 đêm
Mã tour: QT-TQ5D07
Hành trình: TP.Hà Nội - Bằng Tường - Quảng Châu - Thâm Quyến - Nam Ninh
Từ Hà Nội Phương tiện:
Khởi hành: Khởi hành 12/04/2013

Hết chỗ
Tour du lịch Trung Quốc: Côn Minh – Đại Lý – Lệ Giang 5 ngày từ Hà Nội
Tour du lịch Trung Quốc: Côn Minh – Đại Lý – Lệ Giang 5 ngày từ Hà Nội
Mã tour: QT-TQ5D02
Hành trình: TP.Hà Nội - Côn Minh - Đại Lý - Lệ Giang
Từ Hà Nội 5 Ngày 4 Đêm Phương tiện:
Khởi hành: Liên hệ

Hết chỗ
Tour du lịch Trung Quốc: Bắc Kinh – Thượng Hải – Hàng Châu 6 ngày
Tour du lịch Trung Quốc: Bắc Kinh – Thượng Hải – Hàng Châu 6 ngày
Mã tour: QT-TQ6D01
Hành trình: TP.Hà Nội - Bắc Kinh - Thượng Hải - Hàng Châu
Từ Hà Nội 6 Ngày 5 Đêm Phương tiện:
Khởi hành: Liên hệ

Hết chỗ
Tour du Lịch Trung Quốc: Côn Minh – Thạch Lâm 4 ngày giá tốt từ Hà Nội
Tour du Lịch Trung Quốc: Côn Minh – Thạch Lâm 4 ngày giá tốt từ Hà Nội
Mã tour: QT-TQ4D01
Hành trình: TP.Hà Nội - Côn Minh - Thạch Lâm
Từ Hà Nội 4 Ngày 3 Đêm Phương tiện:
Khởi hành: Liên hệ

Hết chỗ
Tour du lịch Trung Quốc: Thượng Hải – Hàng Châu – Tô Châu 4 ngày từ Hà Nội
Tour du lịch Trung Quốc: Thượng Hải – Hàng Châu – Tô Châu 4 ngày từ Hà Nội
Mã tour: QT-TQ4D02
Hành trình: TP.Hà Nội - Thượng Hải - Hàng Châu - Tô Châu
Từ Hà Nội 4 Ngày 3 Đêm Phương tiện:
Khởi hành: Liên hệ

Hết chỗ