Tour Cao cấp
Tour Trung Quốc 6N5Đ – Trương Gia Giới – Phượng Hoàng Cổ Trấn – Viên Gia Giới – Đại Hiệp Cốc
Tour Trung Quốc 6N5Đ – Trương Gia Giới – Phượng Hoàng Cổ Trấn – Viên Gia Giới – Đại Hiệp Cốc
Mã tour: TGGPHCT6NCC
Hành trình: Trương Gia Giới - Phượng Hoàng Cổ Trấn - Đại Hiệp Cốc
Từ Hồ Chí Minh 6 Ngày 5 Đêm Phương tiện:
Khởi hành: 31/10; 02,07,09,14,23,28/11; 07,12,21,26/12
Khách sạn 4*-5* , Tặng vé Cầu Kính, vé Bách Long Thiên
BBQ Hàn Quốc, Hải Sản Trung Hoa, Món Ăn Dân Tộc...
15.990.000 VND
14.990.000 VND
*Áp dụng nhóm 2 khách
Xem chi tiết