Thuê xe cưới Mercedes E240 tại Hà Nội

Xe cưới Mercedes e240

– Xe E240: Không chờ tiệc 1.800.000
– Xe E240: Có chờ tiệc 2.000.000
– Xe màu đen
– Giá trên không bao gồm hoa cưới
– Thời gian trang trí xe không tính vào giá

Bài viết liên quan